REGULAMIN E-SKLEPU


1. W zakupie mogą brać udział osoby pełnoletnie (kupujący), posiadające możliwości dokonywania transakcji finansowych.

2. Sprzedający wystawia do każdej transakcji fakturę VAT, a oryginał tych dokumentów przesyła wraz z towarem.

3. Ceny towarów są cenami brutto, zawierają podatek VAT (23%).

4. Średni czas realizacji zamówienia to 48 godzin.

5. Wysyłka za pobraniem jest dostępna dla wszystkich kupujących.

6. Wysyłka towaru zakupionego w opcji "Wpłata na konto bankowe (płatność z góry)”, następuje po zaksięgowaniu należności na koncie: 

ING BANK ŚLĄSKI

29 1050 1142 1000 0090 7904 0896

7. Dokument zakupu stanowi podstawę do zgłaszania ewentualnych reklamacji lub zwrotu towaru.

8. Koszty wysyłki zostały uwzględnione w zamówieniu na stronie internetowej.

9. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. 

10. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu wpływu należności na konto Sprzedającego.

ZWROT TOWARU


1. Towary sprzedawane na wszystkich aukcjach są fabrycznie nowe, pierwszego gatunku.

2. Zakupiony towar można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku zwrotu towaru prosimy zapoznać się z zasadami jego zwrotu. 

Zwrot może być dokonany tylko wtedy, gdy towar nie był używany, zniszczony lub uszkodzony. Dotyczy to także oryginalnych opakowań. 

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

3. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sprzedającego w każdym przypadku ponosi Nabywca/Kupujący w całości.

4. Po odebraniu towaru Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu przelewem na wskazany rachunek bankowy.

5. Jeśli towar został wysłany na koszt Sprzedawcy z kwoty podlegającej zwrotowi zostanie potrącony koszt wysyłki do Nabywcy.

6. Chęć zwrotu towaru należy zgłosić mailem.

REKLAMACJE


Po otrzymaniu przesyłki, należy sprawdzić jej stan czy nie nosi śladów uszkodzeń w transporcie.

Jeśli uszkodzenia takie będą miały miejsce należy rozpakować ją w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzić protokół podpisany przez Nabywcę i Kuriera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy ustaw: * z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz.271), * z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176).